מוצר חגדש

אולם תצוגה BMW ת"א

bmw
bmw
bmw
bmw
bmw
bmw
bmw
bmw
bmw
bmw

לקוח: סוכנות רכב BMW
דגם מסך:
PRV46LCWLUN6  9 מסכים
תשתית: נגן
HD  עם סרטים של דגמיי מכוניות
אופן ההתקנה: קיר אחד 3X3 ישר.
המסכים הותקנו על מתקנים ייעודיים לקירות וידאו שהותאמו להתקנה על קיר עץ.
חיבור המסכים על ידי שרשור חשמל כניסה ויציאה
שרשור
RS-232  לשליטה על המסכים
שרשור כבלים
DVI  כניסה ויציאה לקבלת תמונה